خانه / ۲۰ درصد مساحت اصفهان را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد

۲۰ درصد مساحت اصفهان را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد

سرپرست اداره عمران و بهسازی استان گفت: ۱۴ هزار هکتار از کل مساحت اصفهان را بافت‌های فرسوده تشکیل می‌دهد.
امیر زاغیان در گفت‌وگو با ایمنا، با بیان اینکه بیش از ۱۴ هزار هکتار معادل ۲۰ درصد از کل مساحت شهرهای استان را بافت‌های فرسوده تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: جمعیت ساکن در محلات ناکارآمد استان بیش از یک میلیون و ۶۲۰ هزار نفر است.
وی با بیان اینکه برای نوسازی بافت‌های فرسوده بر مبنای ماده ۵۹ از قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه‌ راه و شهرسازی مکلف است نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی سالانه حداقل ۲۷۰ محله اقدام کند، افزود: ستاد ملی شهری بر حسب گونه‌های مختلف ناکارآمد میانی، تاریخی و سکونت‌گاه غیر رسمی و پیشینه روستایی با رویکرد محله محور اقدام خواهد کرد.
سرپرست اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه بافت‌های ناکارآمد استان بیش از ۱۰ درصد بافت‌های کشور را تشکیل می‌دهد، افزود: سالانه بیش از ۲۷ محله  سطح استان در برنامه‌های اجرایی بازآفرینی قرار می‌گیرند.
زاغیان با بیان اینکه برای نوسازی بافت‌های فرسوده مشکلاتی وجود دارد که در حال ساماندهی آنها هستیم، افزود: هر شهرستان برنامه‌ای تحت عنوان برنامه جامع مشترک بازآفرینی شهری پایدار دارد که مطابق با برنامه ششم توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی در حال تدوین است.
وی با بیان اینکه برنامه‌ها با هدایت اداره کل راه و شهرسازی بر اساس سهم دستگاه‌های اجرایی عضو ستادهای استان و شهرستان تخمین زده می‌شود افزود: پروژه‌های مصوب در جلسات ستاد قابل انجام است.
سرپرست اداره عمران و بهسازی استان با بیان اینکه جهت تشویق مردم به نوسازی بافت‌های فرسوده برنامه‌هایی در دستور کار داریم، افزود: برای نوسازی محلات ناکارآمد و مقاوم سازی بافت‌های تاریخی تسهیلات ودیعه مسکن را در نظر گرفته‌ایم.
زاغیان با بیان اینکه دفاتر تسهیل‌گری و نهاد توسعه در محلات (شهرضا) ایجاد شده، افزود: این اقدام برای آشنایی ساکنین بافت‌های ناکارآمد با قوانین و امتیازاتی است که در صورت نوسازی برخوردار می‌شوند.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت موظف است  که ۱۰۰ درصد تخفیفات توسط شهرداری‌ها در صدور پروانه ساختمان را پرداخت کند، افزود: برای این منظور در سال گذشته ۲۴ میلیارد تومان در استان پرداخت شد و در سال جاری هم تخلفات صدور پروانه توسط شهرداری‌ها در برنامه اجرایی قرار دارد.
20 تیر 1397, 13:13
بازگشت