بنابرتصمیمات قبلی؛ زاینده‌رود تا ۱۵ خرداد ماه جریان دارد


اصفهان امروز آنلاین | 1 خرداد 1396, 08:53 | کد خبر: 5553


به گزارش خبرنگار ایمنا، شرکت آب منطقه ای اصفهان با تایید این خبر، گفت: این تصمیم از پیش گرفته شده چرا که برخی تصور می کردند با افزایش بارش های بهاره در اصفهان مدت زمان جریان آب زاینده رود بیشتر باشد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۴۲۷ میلیون متر مکعب است، تاکید کرد: هنوز هیچ جلسه جدید در کمیته پنج نفره و یا در سطح وزارتخانه مبنی بر تصمیم جدید برای جریان طولانی تر زاینده رود تا اواخر خرداد ماه، گرفته نشده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در گفتگو با ایمنا، تاکید کرد: با اشاره به اینکه به دنبال بارش های مناسب به خصوص در اردیبهشت ماه، ورودی سد زاینده رود اندکی افزایش یافت، اظهار داشت: در حال حاضر حجم سد زاینده رود از ۴۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفته است.

علی بصیرپور با بیان اینکه پیش از بارش ها ذخیره سد زاینده رود حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب بود، تصریح کرد: وضعیت بارش های امسال به گونه ای است که به لحاظ تامین آب شرب در اصفهان مشکلی نخواهیم نداشت.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر آب بخش کشاورزی استان اصفهان نیز مطابق اعداد تعیین شده (معادل ۵۲۶ میلیون مترمکعب) تحویل داده می شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تصریح کرد: بنابر تصمیمات اتخاذ شده تا اواسط خرداد ماه آب زاینده رود تحویل کشاورزان شرق اصفهان داده می شود همچنین کشاورزان غرب استان نیز تا پایان تابستان هر ماه و در یک نوبت ۱۰ روزه حقآبه خود را تحویل می گیرند.

وی در پاسخ به این سوال که به دنبال افزایش بارش ها و حجم سد زاینده رود، آیا رودخانه زمان بیشتری در شهر جاری خواهد ماند یا خیر؟، گفت: با افزایش ورودی سد زاینده رود، سعی در ذخیره بیشتر آب در پشت سد داریم و مطابق تصمیم قبلی دریچه های سد تا اواسط خرداد ماه برای کشاورزی شرق اصفهان و جریان رودخانه در شهر اصفهان باز است.

به گزارش ایمنا چند روز پیش نیز رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایمنا در خصوص آخرین  وضعیت زاینده رود و زمان دقیق بسته شدن دریچه های سد زاینده رود، اعلام کرد: قرار بود اواخر اردیبهشت و یا اوایل خرداد ماه کمیته پنج نفره تصمیم گیر آب زاینده رود جلسه ای برگزار کند و با بازدیدهای میدانی از سطح زیر کشت غله شرق اصفهان و شرایط آن، تاریخ دقیق بستن آب زاینده رود را اعلام کنند.

اسفندیار امینی  افزود: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم نه تنها جلسه ای برگزار نشده بلکه هنوز زمان بسته شدن دریچه های سد زاینده رود اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه در سال آبی جاری، کشت غله در شرق اصفهان دیرتر و اوایل بهمن ماه آغاز شد، تصریح کرد: با توجه به خنکی هوا در فروردین و اردیبهشت ماه، میزانی نیاز آبی کشت غله بیشتر خواهد بود.

به گفته امینی، با این حال بارش های بهاری و خنکی هوا طی دو ماه گذشته کمک کرد تا محصول وقت بیشتری برای رشد رویشی خود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در سال آبی ۹۴، برای کشت پاییزه آب زاینده رود ۲۸ روز در آبان ماه تحویل کشاورزان داده شد، یادآور شد: در سال زراعی جاری آب زاینده رود تنها حدود ۱۸ روز در بهمن ماه تحویل کشاورزان داده شد و این موجب شد سطح زیر کشت غله کمتر باشد.

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان پیش بینی کرد: با این میزان آب تحویلی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد اراضی شرق اصفهان زیر کشت غله رفته است.   

لینک خبر:
http://esfahanemrooz.ir/?newsid=5553


بازگشت