خانه / احیا تفکرات شهید بهشتی راهی برای گسترش فرهنگ

احیا تفکرات شهید بهشتی راهی برای گسترش فرهنگ

سرمایه های نمادین انسانی برای دست یابی به شهر فرهنگی ضروری است. رئیس سازمان فرهنگی ٰ اجتماعی و ورزشی و اجتماعی شهرداری اصفهان در آئین نکوداشت نودمین سالروز تولد آیت الله بهشتی با اشاره به این مطلب گفت: شهید آیت الله بهشتی یکی از همین سرمایه های نمادین انسانی بود و برای رسیدن به اهدافی که داریم باید از دیدگاه های چهره هایی از این دست بهره برد.

 محمد عیدی تصریح کرد: در شرایط فعلی برای رسیدن به تفکرات و نحوه نگرش شهید بهشتی باید این چهره مورد مطالعه و تبیین قرار داد تا به نتایج خوبی به ویژه در حوزه فرهنگ دست پیدا کنیم. او اظهار کرد: شخصیت شهید بهشتی محصول یک فرآیند بود این در حالی است که بهشتی خود آغازگر یک فرآیند گفتمانی تحت عنوان مکتب فقهی اصفهان است. رئیس سازمان فرهنگی ٰ اجتماعی و ورزشی و اجتماعی شهرداری اصفهان در ادامه بر توجه شهرداری اصفهان برای تبیین تفکرات شهید بهشتی تاکید کرد افزود: یکی از مهمترین خصلت های بهشتی گفتگو میان ادیان بوده این در حالی است که این چهره تلاش کرد بعد از انقلاب همچنان بر این رویکرد استوار باشد و گفتگو تا آخرین لحظه را با مخالفان در برنامه داشت باید چنین خصلتی در شرایط فعلی مورد توجه قرار گرفته شود. عیدی اظهار کرد: شهرداری اصفهان با همکاری دانشگاه اصفهان اندیشه های شهید بهشتی را در سایر نهادها و سازمان ها انتشار دهد به همین منظور از 21 تا 23 آبان ماه در سالن دکتر شریعتی دانشگاه اصفهان برنامه هایی به این مناسبت برگزار خواهد شد. او ادامه داد: این برنامه ها در قالب گفتمان در سه بخش اقتصادیٰ حکومت دینی و حقوق و قانون اساسی برگزار میشود.

شهید بهشتی حق گرا بودن را بر منافع شخصی اولویت میداد

در ادامه این مراسم معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه احیای اندیشه های شهید بهشتی لازمه جامعه امروز است گفت: مهمترین رسالت دانشگاه ارتقا رشد و بالندگی جامعه است که این مهم در سایه توجه به سرمایه و ظرفیت جوانان محقق می شود شناساندن ابعاد زندگی افرادی همچون شهید بهشتی می تواند تا حد زیادی در این رشد اثرگذار باشد. حجت الاسلام شانظری افزود: در صورتی که بخواهیم از شهید و شهادت و زندگی بزرگان تنها در چارچوب های کلیششه صحبت شود نوعی گریز در جوانان رخ می دهد اما تفکر و اندیشه موضوعی فناناپذیر است به همین دلیل به سراغ اندیشه و تفکر شهید بهشتی که فراتر از زمان بوده و در تاریخ ماندگار شده حرکت کرده ایم. او اظهار کرد: در راستای احیای تفکرات این چهره فرهنگی و سیاسی تاریخ معاصر کشور سه دوره تبادل و رشد افکار با حضور شخصیت های نام آشنا برای تبیین تفکرات در تدوین قانون اساسی برنامه ریزی شده است. شانظری با بیان اینکه شهید  بهشتی ححق گرا بود و سخن حق را بر منافع شخصی اولویت می داد تاکید کرد: او نظامی ارزشی را مبنای عملکرد خود داشت که حضور در محور حق را ضروری می دانست . معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان بیان داشت: خروجی و محصول همایشی که به مناسبت نودمین سالگرد تولد شهید بهشتی به دست می آید باید در قالب کتابی به جامعه ارائه شود تا گامی در مسیر احیا تفکرات این چهره اصفهانی تاثیرگذار در انقلاب باشیم.

16 آبان 1397, 10:48
بازگشت