شیوه حمایت شرکت های فولادی از تامین کنندگان داخلی اعلام شد


اصفهان امروز آنلاین | 8 دی 1397, 11:10 | کد خبر: 66250
نشست شورای سیاست گذاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو و اعضای این شورا در ایمیدرو برگزار شد.
در این نشست، موضوعاتی همانند قراردادهای همکاری فولادسازان با تأمین کنندگان داخلی در جشنواره و نمایشگاه فولاد، سامان دهی سفارش دهندگان و سازندگان زنجیرۀ فولاد توسط دبیرخانۀ دائمی جشنواره، فراخوان عمومی لیست نیازمندی های فولادسازان کشور، سیاست گذاری جشنوارۀ فولاد برای ابعاد اقتصادی و کیفی و پایداری تأمین در زنجیرۀ فولاد و شیوۀ حمایت از سازندگان تجهیزات و تأمین کنندگان داخلی صنعت فولاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مهم ترین هدف جشنواره و نمایشگاه فولاد از زبان رئیس ایمیدرو خداداد غریب پور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو اظهار داشت: مهم ترین هدف این جشنواره و نمایشگاه، ارائۀ قابلیت های صنعت فولاد، مطرح کردن نیازها و قابلیت سازی برای نیازهاست که بر پایۀ بومی سازی و حمایت از تولید داخلی خواهد بود و با این رویکرد، ایمیدرو از جشنوارۀ مذکور حمایت می کند.
وی تصریح کرد: اکنون نقشۀ راه معدن، طرح جامع فولاد و سیاست های ایمیدرو روی میز است و اجرای این برنامه ها در راستای توسعۀ بخش معدن و صنایع معدنی به همفکری تشکل ها و بخش خصوصی نیاز دارد. وی ادامه داد: با بخش های مختلف دولت برای کاهش مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی، مذاکرات لازم را انجام می دهیم.
غریب پور با تأکید بر این که برنامۀ نظام، توسعۀ بخش معدن و صنایع معدنی با حضور بخش خصوصی است، گفت: با ورود تشکل ها و انجمن ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برای سازمان های دولتی راحت تر می گردد و در واقع تصمیمات کم اشتباه تر می شود. وی افزود: هرچه این گردهمایی ها بیشتر گردد، تصمیم گیری ها راحت می شود.
 شیوۀ حمایت مالی فولادسازان از سازندگان داخلی تجهیزات حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه نیز در نشست شورای سیاست گذاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و مواجهه با تحریم های همه جانبه، تصمیم گرفتیم با ایجاد نمایشگاه و کارگروهی، مشکلات را رفع کنیم. از این رو، فهرست نیازمندی های خود را در بخش های مختلف از قبیل مکانیک، شیمی، متالورژی، برق، ابزار دقیق و... تهیه کرده ایم و قرار است آن ها را در یک فراخوان عمومی اعلام کنیم. وی ادامه داد: با توجه به این نیازمندی ها، چنانچه فردی یا شرکت استارت آپی آمادگی ساخت و تأمین تجهیزات موردنیاز ما را دارد، پس از انتخاب در هیئت داوری که شامل متخصصان داخلی و استادان برجستۀ دانشگاهی است، با آن ها قرارداد می بندیم و حمایت مالی می کنیم.
در واقع فولاد مبارکه در کنار سازندگان داخلی قرار گرفته و در ریسک پروژۀ این واحدها، سهیم شده است. عظیمیان خاطرنشان کرد: امیدواریم این جشنواره طلیعۀ حرکتی مثبت در شرایط تحریم باشد. فرصت سازی برای تولیدکنندگان و تأمین کنندگان زنجیرۀ فولاد بهرام سبحانی، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن فولاد ایران در این نشست گفت: از یک سال پیش به دنبال برگزاری جشنواره ای برای به نمایش گذاشتن دستاوردها و توانمندی های تولیدکنندگان و سازندگان صنعت فولاد از  ایم. فنی مهندسی تا تأمین کنندگان قطعه بوده وی ادامه داد: اکنون دستاوردهای قابل توجهی در داخلی سازی صنعت فولاد حاصل شده که وابستگی کشور به خارج را کاهش می دهد. با این حال، اطلاع رسانی لازم در این زمینه حاصل نشده است؛
 از این رو تلاش کرده ایم با برگزاری این جشنواره خلأ اطلاع رسانی را برطرف کنیم. سبحانی بیان داشت: نرم افزاری با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی تهیه شده تا تولیدکنندگان بتوانند دستاوردهای خود را در آن درج کنند. آمادگی مجلس برای همکاری در زمینۀ بومی سازی و داخلی سازی حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای همکاری در حوزۀ بومی سازی و داخلی سازی صنعت فولاد آمادگی دارد. فولادگر همچنین پیشنهاد کرد با توجه به این که صنعت فولاد، پیشران بسیاری از بخش هاست، سیر تحول تکنولوژی این صنعت به صورت موزه به نمایش درآید. پتانسیل های داخلی شناسایی شوند منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و از حامیان این رویداد ملی اظهار داشت: مشکلات تولیدکنندگان فولاد لازم است به صورت جدی پیگیری شود. وی بــا بیــان این کــه جــای خالــی چنیــن جشــنواره ای در کشــور احســاس می شــد، افــزود: پتانســیل های خوبــی در حــوزۀ بومی ســازی در کشــور وجــود دارد، امــا بســیاری از آنــان شناخته شــده نیســتند؛ لــذا بایــد  در ایــن جشــنواره هدف گذاری هــا به گونــه ای باشــد کــه تمامــی نیازمندی هــا تجمیــع و ســازندگان نیــز بهتــر شناســایی شــوند. حمایت انجمن های مطرح از جشنوارۀ فولاد در ادامه حمیدرضا طاهری زاده، دیگر عضو انجمن فولاد، در این نشست گفت: لازم است بخش خصوصی در این جشنواره به صورت کامل دیده شود و مشکلات این بخش (اعم از مالیات، بیمه، صادرات و …) به صورت کلی مطرح گردد. وی ادامه داد: بخش خصوصی کشور دستاوردهای بسیار مطلوبی در بومی سازی داشته است. کمیته های هفت گانۀ بومی سازی در انجمن تولیدکنندگان فولاد تشکل صنفی 200سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن فولاد نیز اظهار داشت: در ارزیابی اتاق بازرگانی از طی سال گذشته، انجمن فولاد دومین تشکل صنفی برتر شناخته شد. وی افزود: در این تشکل، اراده ای برای اجرای برنامه های بومی سازی به طور مستمر وجود دارد. به گفتۀ خلیفه سلطانی، در این انجمن، کمیته های هفت گانه فعال شده است و در این زمینه فعالیت می کنند. حرکت مثبت انجمن فولاد از زبان رئیس انجمن سنگ آهن مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، گفت: بومی سازی یک حرکت مثبت در صنعت فولاد است؛ اما لازم است بومی سازی با رعایت توسعۀ محلی و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط باشد. وی ادامه داد: یکی از بخش های مهم بومی سازی، زنجیرۀ صنایع معدنی است و جشنوارۀ ملی فولاد حرکت بزرگی است و ان شاءالله آیندۀ خوبی خواهد داشت. 
لینک خبر:
http://esfahanemrooz.ir/?newsid=66250


بازگشت