آغاز برداشت انگور از 190 هکتار تاکستانهای فریدن


اصفهان امروز آنلاین | 7 مهر 1398, 17:40 | کد خبر: 75784
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرجهادکشاورزی فریدن گفت: متوسط برداشت انگور4 تن درهکتار است وپیش بینی می شودتاپایان فصل برداشت بیش از760تن انگور برداشت شود.
حسن احمدی شاپورآبادی افزود: کشمشی ، یاقوتی ، عسگری و بی دانه از ارقام انگور کشت شده در فریدن است. 
لینک خبر:
http://esfahanemrooz.ir/?newsid=75784


بازگشت