مهاجران لهستانی در اصفهان


اصفهان امروز آنلاین | 13 آبان 1398, 16:00 | کد خبر: 77172
یا اینکه آنها اهل موسیقی و ویولونیست های ماهری بودند که در کافه های شهر مانند کافه پولونیا چهارباغ برای شهروندان اصفهانی می نواختند و با وجود پیشینه روابط سیاسی، ارتباطات فرهنگی ایران و لهستان برجسته تر از روابط سیاسی و اقتصادی و .... اش بوده است؟
پنجشنبه های اصفهان در تازه ترین هم نشینی اش به  پرسش ها و مباحثی از این دست خواهد پرداخت.
به گزارش مدیر رسانه ای این برنامه، عبدالمهدی رجایی، تاریخ پژوه و اصفهان شناس در این نشست روابط  و مناسبات فرهنگی ایران و لهستان را تا پایان دوره پهلوی اول بررسی خواهد کرد و معصومه گودرزی  مدرس دانشگاه چگونگی ورود لهستانی ها به شهر اصفهان، تاثیرات فرهنگی شان بر اصفهانی ها و متقابلا مردم اصفهان بر آنها را مرور خواهد کرد. 
همچنین در این برنامه بخشی از فیلم "فصلی از زندگی"به کارگردانی عماد خدابخش پخش خواهد شد.
شایان ذکر است،  پنجشنبه های اصفهان" رویداد فرهنگی تازه ای به مدیریت پروژه های چهارباغ است که هر دو هفته یکبار به ارائه مباحثی در رابطه با تاریخ، فرهنگ و هنر اصفهان می پردازد.
تاریخچه چهارباغ، تئاتر اصفهان، آیین های سوگواری محرم در اصفهان، اولین مدارس نوین و مادی های اصفهان مباحثی بوده اند که تا امروز در پنجشنبه های اصفهان طرح و ارائه شده اند.


لینک خبر:
http://esfahanemrooz.ir/?newsid=77172


بازگشت