داوران دیدار ماشین سازی تبریز و ذوب آهن اصفهان


اصفهان امروز آنلاین | 14 آبان 1398, 10:50 | کد خبر: 77197
به نقل از فدراسیون فوتبال ، فرهاد مروجی - علیرضا طاهرخانی به عنوان کمکها ، سیدمهدی مرجان زاده - حسین زمانی به عنوان کمک داوران اضافی ، دانیال باشنده به عنوان داور چهارم دیدار ماشین سازی تبریز و ذوب آهن اصفهان را قضاوت می کنند.
ابوطالب طاهریان قضاوت داوران این دیدار را نظارت می کند.
ذوب آهن اصفهان جمعه 17 آبان میهمان ماشین سازی تبریز است.
ذوب آهن اصفهان با هفت امتیاز در رده چهاردهم جدول رقابتها جای دارد.
لینک خبر:
http://esfahanemrooz.ir/?newsid=77197


بازگشت