تاثیرات مثبت تفویض اختیار مدیران استانی به شهرستانی کاملا نمایان است


اصفهان امروز آنلاین | 18 آبان 1398, 09:14 | کد خبر: 77274

فرماندار شهرستان ضمن بررسی میدانی مراحل و فرایندهای کاری تاسیسات از مرحله ورود فاضلاب تا خروج پساب و تشکر از فعالیت ها و اقدامات کارشناسی و سازمانی تاسیسات اظهار داشت: امروز محصول تصفیه خانه های فاضلاب بدلیل پایدار بودن و محدودیت های حوزه منابع آب در قالب پساب دارای ارزش اقتصادی و تولیدی می باشد و لازم است حداکثر اهتمام در اجرای چرخه تبدیل و کاهش و حذف بار میکروبی و شیمیایی از جمله کاهش و حذف کلیفرم بدلیل استفاده در فضای سبز شهری و صنایع و کارخانجات صورت گیرد.

تاجمیری با تقدیر از اقدامات مدیریت آبفای شهرستان در تاسیسات تصفیه خانه طی ۱۰ ماه اخیر ، این مهم را نشانه موفقیت تفویض اختیار مسئولان استانی به شهرستان دانست و گفت: مشاهدات میدانی و مستندات حاکی از آنست که مسئولیت نگهداری و مدیریت تصفیه خانه به اداره شهرستان سپرده شده اقدامات اساسی و قابل توجهی در جهت اصلاح امور و بهبود فرایندها صورت گرفته است.

فرماندار شهرستان در ادامه خواستار اقدام خریداران پساب در ۶ ماهه دوم سال به انتقال سهم پساب خود و انجام مفاد قراردادهای مربوطه و نظارت و چاره سازی سازمان آب منطقه ای در این راستا شد.

در این بازدید گزارشی از اقدامات ۱۰ ماهه اخیر مدیریت تصفیه خانه در اصلاح فرایندها، تعمیرات، لجن کشی از حوضچه های ذخیره برای اولین بار در ۳۰ سال اخیر، اقدامات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت و ....ارائه شد.

گفتنی است تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر با وسعت ۵۸ هکتار در سال ۱۳۶۱ ایجاد و در حال حاضر روزانه بین ۴۵۰_۳۵۰ لیتر بر ثانیه فاضلاب ورودی را تبدیل به پساب می کند که در نگهداری فضای سبز شهری و صنایع بزرگ شهرک انرژی مورد استفاده قرار می گیرد.

لینک خبر:
http://esfahanemrooz.ir/?newsid=77274


بازگشت