ناکامی اشرار مسلح در ‌ورود به ایران


اصفهان امروز آنلاین | 17 فروردین 1399, 20:23 | کد خبر: 80092
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه، در درگیری رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه سراوان با اشرار مسلحی که قصد ورود به خاک کشور را داشتند یک نفر از کارکنان بسیجی طرح امنیت بومی این منطقه با نام اسماعیل قلندرزهی به شهادت رسید.
اشرار مسلح که با آتش سنگین رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مواجه شده و توان ایستادگی و رویاروی را نداشتند با استفاده از تاریکی شب به داخل خاک کشور همسایه متواری شدند.

لینک خبر:
http://esfahanemrooz.ir/?newsid=80092


بازگشت