24 October 2017 | سه شنبه، 2 آبان 1396
تانک ایرانی‌تبار در کالیفرنیا رونمایی شد! خبرهایی از جهان خودرو
تانک ایرانی‌تبار در کالیفرنیا رونمایی شد!
خودروساز ایرانی‌تبار تانک خود را روی شاسی جیپ رانگلر ساخته و رونمایی کرده؛ صاحب دایسون می‌گوید سی سال جاروبرقی ساخته تا روزی بتواند خودروی رویایی‌اش
1 2 3 4 5 6