ویژه نامه موسسه فرهنگی آموزشی دکتر محمد شفیعی منتشر شد. برای دریافت نسخه الکترونیک این ویژه نامه روی عکس زیر کلیک کنید