#فوری : هفت پرده از نمایش احمدی‌نژاد و یارانش در سال ۹۶
18 March 2018 | یکشنبه، 27 اسفند 1396
اطلاعات ایران محرمانه می ماند آمانو در مصاحبه با لس آنجلس تایمز:
اطلاعات ایران محرمانه می ماند
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به انتقادها از بابت نرمش با ایران گفت: بازرسی ها محرمانه می ماند و هر اتفاقی بیفتد کار نظارت و راستی
15 مهر 1396, 09:47 - جهان
توانمندی هسته ای نظامی رژیم صهیونیستی همواره منبع نگرانی جامعه بین المللی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی عنوان کرد
توانمندی هسته ای نظامی رژیم صهیونیستی همواره منبع نگرانی جامعه بین المللی
نجفی توانمندی هسته ای نظامی اسرائیل را منبع نگرانی جامعه بین المللی خواند و گفت: این رژیم با حمایت آشکار آمریکا و غرب در حال توسعه این توانمندیها از
31 شهریور 1396, 09:12 - ایران
بازدید از اماکن نظامی ما مطلقا منتفی و ممنوع است آژانس برای بازدید از مراکز غیرهسته‌ای باید اسناد معتبر ارائه دهد
بازدید از اماکن نظامی ما مطلقا منتفی و ممنوع است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای وادار کردن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بازدید از تأسیسات نظامی و
10 شهریور 1396, 11:32 - ایران
تایید دوباره آژانس مبنی بر فعالیت هسته ای ایران در چارچوب برجام نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی مطرح کرد؛
تایید دوباره آژانس مبنی بر فعالیت هسته ای ایران در چارچوب برجام
نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: گزارش جدید آژانس بار دیگر تایید کرده که تمام فعالیتهای هسته ای ایران در چارچوب برجام پیش می
13 خرداد 1396, 09:14 - ایران