#فوری : حمله تند جعفر پناهی و یغما گلرویی به کیهان
24 May 2018 | پنجشنبه، 3 خرداد 1397
امکان افزایش ایستگاه های شارژ کارت بلیت بر اساس درخواست های مردم وجود دارد سرپرست اصفهان کارت شهرداری اصفهان:
امکان افزایش ایستگاه های شارژ کارت بلیت بر اساس درخواست های مردم وجود دارد
سرپرست اصفهان کارت و مدیر طرح سامانه هوشمند تاکسی شهرداری اصفهان با بیان اینکه جانمایی ایستگاه های شارژ طبق بررسی کارشناسان و تقاضاهای شهروندان انجام
21 اردیبهشت 1396, 11:54 - شهر