#فوری : حمید بقایی: ما در دولت پاک‌دست خدمت کرده‌ایم
21 February 2018 | چهارشنبه، 2 اسفند 1396
برای وصول مالیات خط قرمز نداریم رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
برای وصول مالیات خط قرمز نداریم
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه برای وصول مالیات خط قرمز نداریم، گفت: فرار مالیاتی در اقشار مختلف ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تشخیص داده
22 تیر 1396, 09:46 - شاخص
ساعات آخر ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیات استان اصفهان خبر داد:
ساعات آخر ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی اداره کل مالیات استان اصفهان گفت: در صورتی که صاحبان مشاغل،اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه ندهند،مشمول ۳۰ درصد
31 خرداد 1396, 16:24 - شاخص / کسب و کار