#فوری : اگر کسی در حزب موتلفه زن صیغه کند اخراج می‌شود
25 March 2018 | یکشنبه، 5 فروردین 1397
بهرامی: برای بازی در «دارکوب» از درون شکستم به خاطر بازی تحقیقات میدانی بسیاری را انجام دادم
بهرامی: برای بازی در «دارکوب» از درون شکستم
بازیگر فیلم "دارکوب" گفت: من برای بازی در فیلم دارکوب روزگار بسیار سختی را پشت سر گذاشتم زیرا آنچه بیرونی است یک کاراکتر است اما من برای این نقش از