#فوری : وزارت ارتباطات: سرور نسخه‌های غیررسمی تلگرام دست ما نیست
23 May 2018 | چهارشنبه، 2 خرداد 1397
نیاز به 280 میلیارد تومانی طرح ارتقای تصفیه خانه ها مدیر بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات فاضلاب استان در گفتگو با اصفهان امروز :
نیاز به 280 میلیارد تومانی طرح ارتقای تصفیه خانه ها
«با صرفه‌جویی و کم کردن ۱۰ درصد از آب شرب اصفهان، ۱۰ الی ۱۵ درصد آب شرب یزد، ۲۵ درصد در صنعت، ساخت تصفیه‌خانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی مجهز سعی در ذخیره
29 اردیبهشت 1397, 08:56 - شهر
الزام بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب اصفهان معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت آبفا اصفهان:
الزام بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب اصفهان
معاون بهبود مدیریت آبفا اصفهان گفت: اصفهان دارای قدیمی ترین شبکه فاضلاب کشور است و به همین سبب در برخی از محلات شهر این شبکه رو به فرسودگی گذاشته است
1 اردیبهشت 1397, 12:25 - شهر