#فوری : اینترنت آزاد آمریکایی چه معنایی دارد؟
22 March 2018 | پنجشنبه، 2 فروردین 1397
حال گزارش تصویری
حال "شاه‌دژ" خوب نیست
ویرانه‌های "شاه‌‌دژ"، با قدمتی به بلندای ساسانی و با ارزشی به بزرگی فرهنگ، هنر و معماری یک سرزمین بر فراز کوه صفه به نظاره اصفهان نشسته و
12 اسفند 1396, 14:37 - شهر / عکس خبری
ایستگاه تله‌کابین موزه می‌شود
ایستگاه تله‌کابین موزه می‌شود
مدیرعامل شرکت توسعه سپاهان با بیان این که نظارت کافی بر روی شاه‌دژ وجود ندارد، گفت: شاه‌دژ به واسطه مکانی که در آن قرار دارد تحت نظارت عمومی و سمن‌ها
24 بهمن 1396, 15:09 - شهر