#فوری : تنبیه دختر بیمار دانش آموز به دلیل شادی برای باران
22 May 2018 | سه شنبه، 1 خرداد 1397
بازیگر سریال «آنام»:  از ذوقم تا صبح خوابم نبرد قصه‌های «آنام» در زندگی مردم وجود دارد
بازیگر سریال «آنام»: از ذوقم تا صبح خوابم نبرد
بازیگر نقش جوانی مارال در سریال «آنام» گفت: روزی که قرار بود برای اولین بار مقابل دوربین جواد افشار قرار بگیرم،‌ از ذوقم تا صبح خوابم نبرد و یک دفعه