#فوری : مرجع تصمیم گیری انسداد تلگرام نیستم
19 April 2018 | پنجشنبه، 30 فروردین 1397
وزارت ارتباطات تسلیم قانون باشد دادستان کل کشور:
وزارت ارتباطات تسلیم قانون باشد
دادستان کل کشور اعلام کرد: فیلتر سایت‌ها و کانال‌های شبکه مجازی از دو طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام
26 تیر 1396, 16:41 - ایران