#فوری : حمید بقایی: ما در دولت پاک‌دست خدمت کرده‌ایم
21 February 2018 | چهارشنبه، 2 اسفند 1396
وزارت ارتباطات تسلیم قانون باشد دادستان کل کشور:
وزارت ارتباطات تسلیم قانون باشد
دادستان کل کشور اعلام کرد: فیلتر سایت‌ها و کانال‌های شبکه مجازی از دو طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام
26 تیر 1396, 16:41 - ایران