#فوری : اگر کسی در حزب موتلفه زن صیغه کند اخراج می‌شود
25 March 2018 | یکشنبه، 5 فروردین 1397
طعم تنباکو به مذاق مدیران خوش آمده؟ عرضه قلیان از نظر بهداشت محیط هنوز ممنوع است
طعم تنباکو به مذاق مدیران خوش آمده؟
طرح ممنوعیت سرو قلیان در اصفهان در ادامه طرح کشوری ممنوعیت سرو دخانیات در اماکن عمومی است؛ طرحی که قرار بود تا پایان سال 95، قلیان را از سطح کشور جمع
15 اسفند 1396, 09:48 - جامعه / مردم
کسی از اغتشاشات اخیر در زندان نیست توضیحات دادستان اصفهان در خصوص نفت پارسیان، سینما ایران و چایخانه‌ها
کسی از اغتشاشات اخیر در زندان نیست
رحیمی در خصوص تعداد زندانیان اغتشاشات اخیر اظهار کرد: همه این افراد آزاد شدند و در حال حاضر تقریبا کسی از این افراد در زندان نیست.
14 اسفند 1396, 11:52 - جامعه / مردم
سرقت نفت خام به روش برزیلی در اصفهان 4 نفر 80 هزار لیتر نفت خام دزدیدند و 39 میلیارد ریال سود کردند
سرقت نفت خام به روش برزیلی در اصفهان
چهار نفر در اصفهان 80 هزار لیتر نفت خام دزدیدند که 39 میلیارد ریال ارزش مالی داشته است. این چهار نفر به تازگی دستگیر شده‌اند اما جزئیات این سرقت‌ها
4 مهر 1396, 09:01 - شهر