#فوری : آخرین جزییات در مورد افزایش دستمزد ۹۷
20 March 2018 | سه شنبه، 29 اسفند 1396
حسگر تاتویی برای گیاهان ساخته شد برای رصد عطش گیاه؛
حسگر تاتویی برای گیاهان ساخته شد
محققان نوعی حسگر ساخته اند که مانند یک تاتوی نازک روی برگ گیاهان می چسبد و اطلاعات مختلف مانند عطش گیاه و شیوه تبخیر آب در آنها را می سنجد.
17 دی 1396, 11:46 - ابزارها