#فوری : اگر کسی در حزب موتلفه زن صیغه کند اخراج می‌شود
25 March 2018 | یکشنبه، 5 فروردین 1397
شعبه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در همه شهرستان‌های اصفهان تشکیل شد دادستان عمومی و انقلاب اصفهان:
شعبه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در همه شهرستان‌های اصفهان تشکیل شد
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: شعبه ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی به‌منظور برخورد با هرگونه تخلفات تبلیغاتی برای انتخابات پیش رو در اصفهان در
10 اردیبهشت 1396, 15:40 - شهر / ایران