#فوری : شبکه ملی اطلاعات در واقع بستری برای انجام کارهای ایجابی است و نه اقدامات سلبی!
23 February 2018 | جمعه، 4 اسفند 1396
دستگیری 2 نفر از عناصر ضدانقلاب در اصفهان مدیرکل دادگستری استان اصفهان :
دستگیری 2 نفر از عناصر ضدانقلاب در اصفهان
مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: 3 نفر از فرمانداران استان اصفهان به دلیل تبلیغات زودهنگام و جانبداری در انتخابات محکوم به جزای نقدی بدل از حبس
31 خرداد 1396, 14:48 - ایران