17 December 2017 | یکشنبه، 26 آذر 1396
دانشجویان در خزان دانشگاه‏
دانشجویان در خزان دانشگاه‏
پاییز روبه اتمام است، اما خزان دانشگاه‌ها سالهاست شروع شده و سر تمام نشدن ندارد. دانشجویانی که مدت‌هاست با علاقه برگ‌های زرد این فصل را جمع می‌کنند،
16 آذر 1395, 15:17 - شهر امروز / شهر