#فوری : بیانیه رضا پهلوی درباره مومیایی منتسب به رضاشاه
25 April 2018 | چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397
افزایش حجم چک‌های برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک بی‌اعتباری چک‌های برگشتی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند
افزایش حجم چک‌های برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک
در چند سال گذشته با کاهش نقدینگی مردم در بازار میزان مبادلات و انتقالات مالی توسط چک در کشور افزایش داشته که رشد قارچ‌گونه چک‌های برگشتی ثمره آن است.
11 آبان 1396, 09:26 - شاخص
اعتبار چک‌های موجود تا اردیبهشت ۹۷ خداحافظی با دسته‌چک‌های قدیمی
اعتبار چک‌های موجود تا اردیبهشت ۹۷
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان جزئیات طرح جدید جایگزینی چک‌های الکترونیکی، گفت: چک‌های قدیمی تا اردیبهشت ماه سال ۹۷، در شبکه بانکی پردازش و
28 شهریور 1396, 10:23 - شاخص