#فوری : گرو نگهداشتن نوزاد در بیمارستان کمالی کرج
23 April 2018 | دوشنبه، 3 اردیبهشت 1397
رئیس‌جمهور: برجام در تاریخ سیاسی منطقه و جهان همواره زنده خواهد بود در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا
رئیس‌جمهور: برجام در تاریخ سیاسی منطقه و جهان همواره زنده خواهد بود
رئیس‌جمهور از همه ایرانیان از جمله ایرانیان مقیم خارج خواست برای ساختن ایرانی آبادتر و افتخارآفرین‌تر در عرصه جهانی، دست در دست یکدیگر بدهند و بکوشند.
27 شهریور 1396, 09:31 - ایران