19 October 2017 | پنجشنبه، 27 مهر 1396
اغتشاش رنگی در شهر
اغتشاش رنگی در شهر
رنگ در شهر؛ این مسئله‌ای است که شاید به آن توجه چندانی نشده و این بی‌توجهی سلامت روانی شهروندان را به خطر انداخته است.
6 شهریور 1396, 06:23 - شهر امروز / شهر