#فوری : شاهد رفتارهای غیرقانونی کسانی هستیم که در کشور مسئولیت داشته‌اند
24 February 2018 | شنبه، 5 اسفند 1396
رنگ و نقش هخامنشی در خانه شما همه‌چیز فقط مجسمه نیست!
رنگ و نقش هخامنشی در خانه شما
هرگاه در بحث طراحی داخلی و دکوراسیون، نامی از معماری و دوران پرشکوه هخامنشیان به میان می‌آید همه‌چیز به تعدادی سرستون و تندیس یا عکس سربازان و
اغتشاش رنگی در شهر
اغتشاش رنگی در شهر
رنگ در شهر؛ این مسئله‌ای است که شاید به آن توجه چندانی نشده و این بی‌توجهی سلامت روانی شهروندان را به خطر انداخته است.
6 شهریور 1396, 06:23 - شهر امروز / شهر