#فوری : حمله تند جعفر پناهی و یغما گلرویی به کیهان
24 May 2018 | پنجشنبه، 3 خرداد 1397
امین حیایی:  هیچ زمانی به دنبال دستمزد بالا نبوده ام از همه فیلم هایم دفاع می کنم
امین حیایی: هیچ زمانی به دنبال دستمزد بالا نبوده ام
دفاع امین حیایی از بازیگرانی که سال هاست نقش جوان های فیلم ها را بازی می کنند. او همچنین از فراز و فرود کارنامه خود و مسیری که پشت سر گذاشته است، می