#فوری : شبکه ملی اطلاعات در واقع بستری برای انجام کارهای ایجابی است و نه اقدامات سلبی!
23 February 2018 | جمعه، 4 اسفند 1396
ساعد سهیلی:  آمده ام که خیلی ساده و بی سروصدا از بازیگری لذت ببرم از روزهای سخت بازیگری تا عشق در پاریس
ساعد سهیلی: آمده ام که خیلی ساده و بی سروصدا از بازیگری لذت ببرم
درباره ساعد سهیلی اما باید این ویژگی را به همه تفاوت های بزرگ و کوچکی اضافه کرد که او با کلیشه ای که از «بازیگر»ها در ذهن داریم، بازیگری که به خاطر
10 بهمن 1396, 10:40 - سینما و تلویزیون