#فوری : فرزند کروبی به ذوالنوری: پدرم سفر نرفته است
27 May 2018 | یکشنبه، 6 خرداد 1397
سرکرده جدید داعش کیست؟ یک سرکرده آمریکایی جدید در گروه داعش ظهور کرد
سرکرده جدید داعش کیست؟
یک سرکرده جدید آمریکایی در گروه تروریستی داعش ظهور کرده است. تحقیقات جدید، یکی از سران آمریکایی داعش را شناسایی کرد.
24 دی 1396, 16:32 - جهان