#فوری : شبکه ملی اطلاعات در واقع بستری برای انجام کارهای ایجابی است و نه اقدامات سلبی!
23 February 2018 | جمعه، 4 اسفند 1396
سرکرده جدید داعش کیست؟ یک سرکرده آمریکایی جدید در گروه داعش ظهور کرد
سرکرده جدید داعش کیست؟
یک سرکرده جدید آمریکایی در گروه تروریستی داعش ظهور کرده است. تحقیقات جدید، یکی از سران آمریکایی داعش را شناسایی کرد.
24 دی 1396, 16:32 - جهان