18 November 2017 | شنبه، 27 آبان 1396
از رئیسی حمایت می‌کنم جلیلی:
از رئیسی حمایت می‌کنم
سعید جلیلی گفت:‌ از کاندیدای اصلح حمایت می‌کنم که در بین این شش نفر از نظر بنده آقای رئیسی اصلح است.
3 اردیبهشت 1396, 20:07 - ایران
آیا جلیلی رقیب روحانی است؟
آیا جلیلی رقیب روحانی است؟
جلیلی در سال92 هم به عنوان کاندیدای اصولگرایان وارد عرصه کارزار شد و با رای 4 میلیونی خود از 18 میلیون طرفدار روحانی شکست خورده بود.
2 اسفند 1395, 09:34 - ایران