#فوری : جابجایی نوزادان در بیمارستان میناب !
25 February 2018 | یکشنبه، 6 اسفند 1396
معیشت نامناسب زمینه ساز افسردگی زنان در ایران بیشترین قربانیان افسردگی
معیشت نامناسب زمینه ساز افسردگی
یکی از عواملی که متاسفانه در شیوع بیماری های روانی و بخصوص افسردگی تاثیر گذار بوده، وضعیت معیشتی نامناسب و مشکلات اقتصادی است که اغلب سلامت روانی
15 اردیبهشت 1396, 16:01 - علوم و فنون