#فوری : آمار خودکشی در ایران نصف میانگین جهانی است
23 May 2018 | چهارشنبه، 2 خرداد 1397
هوای اصفهان در وضعیت پاک
هوای اصفهان در وضعیت پاک
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای چهارشنبه دوم خردادماه پاک اعلام کرد.
امروز, 09:23 - شهر
هوای اصفهان سالم است
هوای اصفهان سالم است
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای سه‌شنبه یکم خردادماه پاک اعلام کرد.
دیروز, 10:15 - شهر
هوای اصفهان پاک است
هوای اصفهان پاک است
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه پاک اعلام کرد.
31 اردیبهشت 1397, 09:08 - شهر
هوای پاک در ریه اصفهانی ها
هوای پاک در ریه اصفهانی ها
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه پاک اعلام کرد.
30 اردیبهشت 1397, 11:20 - شهر
هوای اصفهان پاک است
هوای اصفهان پاک است
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه پاک اعلام کرد.
29 اردیبهشت 1397, 08:41 - شهر
هوای اصفهان پاک است
هوای اصفهان پاک است
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه پاک اعلام کرد.
27 اردیبهشت 1397, 08:44 - شهر
هوای سالم در ریه اصفهانی ها با شاخص کیفی 52
هوای سالم در ریه اصفهانی ها
شاخص آلودگی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز به میانگین شاخص کیفی 52 رسید و کیفیت هوای اصفهان را در وضعیت سالم قرار داد.
26 اردیبهشت 1397, 09:56 - شهر
هوای اصفهان در وضعیت سالم با شاخص کیفی 83
هوای اصفهان در وضعیت سالم
شاخص آلودگی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز به میانگین شاخص کیفی 83 رسید و کیفیت هوای اصفهان را در وضعیت سالم قرار داد.
25 اردیبهشت 1397, 09:06 - شهر
هوای اصفهان همچنان سالم با شاخص کیفی 92
هوای اصفهان همچنان سالم
شاخص آلودگی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز به میانگین شاخص کیفی ۹۲ رسید و همچنان کیفیت هوای اصفهان را در وضعیت سالم قرار داد.
23 اردیبهشت 1397, 08:48 - شهر
هوای اصفهان در وضعیت سالم شاخص کیفیت هوا ۶۰
هوای اصفهان در وضعیت سالم
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای ‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه سالم اعلام کرد.
22 اردیبهشت 1397, 08:52 - شهر
هوای اصفهان در وضعیت سالم با شاخص کیفیی ۸۰
هوای اصفهان در وضعیت سالم
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای پنج‌شنبه بیستم اردیبهشت‌ماه سالم اعلام کرد.
20 اردیبهشت 1397, 08:45 - شهر
هوای اصفهان در وضعیت سالم با شاخص کیفی ۸۴
هوای اصفهان در وضعیت سالم
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه سالم اعلام کرد.
19 اردیبهشت 1397, 09:26 - شهر
هوای اصفهان در وضعیت سالم در نیمه فصل بهار
هوای اصفهان در وضعیت سالم
شاخص آلودگی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز به میانگین شاخص کیفی 57 رسید و هوای اصفهان در وضعیت سالم قرار گرفت.
16 اردیبهشت 1397, 08:52 - شهر
سالم بودن هوای اصفهان
سالم بودن هوای اصفهان
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای پنج‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه سالم اعلام کرد.
6 اردیبهشت 1397, 09:05 - شهر
هوای اصفهان سالم  با شاخص کیفی 75
هوای اصفهان سالم با شاخص کیفی 75
شاخص آلودگی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز به میانگین شاخص کیفی 75 رسید و هوای اصفهان را در وضعیت سالم قرار داد.
4 اردیبهشت 1397, 09:25 - شهر
هوای اصفهان سالم  با شاخص کیفی 91 براساس اعلام محیط زیست
هوای اصفهان سالم با شاخص کیفی 91
شاخص آلودگی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز به میانگین شاخص کیفی 91 رسید و هوای اصفهان را در وضعیت سالم قرار داد.
3 اردیبهشت 1397, 09:50 - شهر
هوای اصفهان همچنان سالم به مدد وزش بادهای بهاری
هوای اصفهان همچنان سالم
شاخص آلودگی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز به میانگین شاخص کیفی 88 رسید و هوای اصفهان را در وضعیت سالم قرار داد.
2 اردیبهشت 1397, 09:07 - شهر
هوای اصفهان در وضعیت سالم در نخستین روز اردیبهشت ماه
هوای اصفهان در وضعیت سالم
شاخص آلودگی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز به میانگین شاخص کیفی 59 رسید و هوای اصفهان در وضعیت سالم قرار گرفت.
1 اردیبهشت 1397, 09:31 - شهر
هوای اصفهان در وضعیت سالم براساس اعلام محیط زیست
هوای اصفهان در وضعیت سالم
شاخص آلودگی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز به میانگین شاخص کیفی 58 رسید و هوای اصفهان در وضعیت سالم قرار گرفت.
30 فروردین 1397, 09:47 - شهر
هوای اصفهان پاک است
هوای اصفهان پاک است
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه پاک اعلام کرد.
27 فروردین 1397, 09:10 - شهر
هوای اصفهان در وضعیت پاک در آخرین هفته فروردین ماه
هوای اصفهان در وضعیت پاک
شاخص آلودگی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز به میانگین شاخص کیفی 44 رسید و کیفیت هوای اصفهان را در وضعیت پاک قرار داد.
26 فروردین 1397, 09:46 - شهر
هوای اصفهان در وضعیت سالم
هوای اصفهان در وضعیت سالم
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای پنج‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه را سالم اعلام کرد.
23 فروردین 1397, 08:53 - شهر
هوای اصفهان همچنان پاک بر اساس شاخص آلودگی هوا
هوای اصفهان همچنان پاک
شاخص آلودگی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز به میانگین شاخص کیفی 42 رسید و کیفیت هوای اصفهان را در وضعیت پاک قرار داد.
22 فروردین 1397, 09:50 - شهر
هوای اصفهان پاک است
هوای اصفهان پاک است
مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان را برای روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین‌ماه پاک اعلام کرد.
21 فروردین 1397, 09:30 - شهر
1 2 3 4 5