#فوری : تنبیه دختر بیمار دانش آموز به دلیل شادی برای باران
22 May 2018 | سه شنبه، 1 خرداد 1397
میانگین حقوق بازنشستگان کشوری معاون صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد
میانگین حقوق بازنشستگان کشوری
معاون اداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری ضمن بیان اینکه متوسط پرداختی ما به بازنشستگان یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است گفت: سرانه بیمه تکمیلی در سال قبل
25 دی 1396, 16:46 - جامعه / خانواده
جزئیات جلسه کمیسیون برنامه و بودجه برای مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد
جزئیات جلسه کمیسیون برنامه و بودجه برای مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جزئیات جلسه کمیسیون برنامه و بودجه را برای بررسی مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی تشریح کرد.
6 آبان 1396, 10:14 - جامعه / مردم