#فوری : شبکه ملی اطلاعات در واقع بستری برای انجام کارهای ایجابی است و نه اقدامات سلبی!
23 February 2018 | جمعه، 4 اسفند 1396
بروجردی: توانمندی هسته‌ای ایران در مرحله پسابرجام با اقتدار ادامه دارد در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از UCF اصفهان
بروجردی: توانمندی هسته‌ای ایران در مرحله پسابرجام با اقتدار ادامه دارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: توانمندی هسته‌ای ما در مرحله پس از برجام نه‌تنها کم نشده بلکه با اقتدار، توانمندی، نوآوری
29 آذر 1396, 09:18 - ایران