#فوری : شبکه ملی اطلاعات در واقع بستری برای انجام کارهای ایجابی است و نه اقدامات سلبی!
23 February 2018 | جمعه، 4 اسفند 1396
عوارض خروج از کشور، 220 هزار تومان شد افزایش حدود ۳۰۰ درصدی
عوارض خروج از کشور، 220 هزار تومان شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ گفت که براساس مصوبه این کمیسیون عوارض خروج از کشور برای سال ۹۷، ۲۲۰ هزار تومان تعیین شد.
19 دی 1396, 17:02 - ایران
یارانه ۳۳ میلیون نفر قطع می‌شود با تعیین سقف درآمد هدفمندی در کمیسیون تلفیق،
یارانه ۳۳ میلیون نفر قطع می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از موافقت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت برای هدفمندی یارانه‌ها و تعیین سقف ۳۷ هزار میلیارد تومانی
16 دی 1396, 16:59 - شاخص / ایران