ضوابط احداث بالکن در گذرها

ضوابط احداث بالکن در گذرها

28 فروردین 1397, 14:24 - شهر
مدیر کمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: احداث بالکن در گذرها با توجه به طرح تفصیلی است و هنگام ساخت و ساز ضوابط آن باید رعایت شود....
مالکان می توانند از ناظران بی مسئولیت شکایت کنند

مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان:

مالکان می توانند از ناظران بی مسئولیت شکایت کنند

27 آبان 1396, 15:59 - شهر
مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: اگر ناظر ساختمان به وظیفه خود در قبال نظارت بر ساخت و سازها عمل نکند مالک می تواند با مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان،...
کمیسیون ماده صد نقشی پیشگیرانه در گسترش غیراصولی ساختمان ها دارد

مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان در اینجااصفهان:

کمیسیون ماده صد نقشی پیشگیرانه در گسترش غیراصولی ساختمان ها دارد

8 خرداد 1396, 10:20 - شهر
مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: مدیریت کمیسیون ماده صد نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت...
روزنامه اصفهان امروز، شماره 3308 ؛ 27 مرداد 1397
روزنامه اصفهان امروز
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین
Real Time Web Analytics