#فوری : مرجع تصمیم گیری انسداد تلگرام نیستم
19 April 2018 | پنجشنبه، 30 فروردین 1397
متروی اصفهان پایان سال به صفه می‌رسد با تکمیل خط یک مترو
متروی اصفهان پایان سال به صفه می‌رسد
مشاور عالی شهردار اصفهان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است که خط یک متروی اصفهان تا پایان امسال تکمیل شده و به ایستگاه دفاع مقدس واقع در
11 شهریور 1396, 11:33 - شهر
صدور مجوز راه‌اندازی ۲ ایستگاه به معنای موافقت با افتتاح مترو است رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان:
صدور مجوز راه‌اندازی ۲ ایستگاه به معنای موافقت با افتتاح مترو است
رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر اصفهان گفت: میراث فرهنگی مجوز راه‌اندازی ایستگاه میدان امام حسین و انقلاب را صادر کرد که این اقدام به معنای مجوز
26 تیر 1396, 16:17 - شهر
اصفهان راه تاریک تهران را می‌رود رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر اصفهان:
اصفهان راه تاریک تهران را می‌رود
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، شورای شهر اصفهان، تهران را نمونه بارز عدول از ضوابط مهندسی در کشور دانست و گفت: این راه در شهر اصفهان نیز بدون توجه به
11 اردیبهشت 1396, 15:13 - جامعه