#فوری : اینترنت آزاد آمریکایی چه معنایی دارد؟
22 March 2018 | پنجشنبه، 2 فروردین 1397
بهرامی: برای بازی در «دارکوب» از درون شکستم به خاطر بازی تحقیقات میدانی بسیاری را انجام دادم
بهرامی: برای بازی در «دارکوب» از درون شکستم
بازیگر فیلم "دارکوب" گفت: من برای بازی در فیلم دارکوب روزگار بسیار سختی را پشت سر گذاشتم زیرا آنچه بیرونی است یک کاراکتر است اما من برای این نقش از