#فوری : اینترنت آزاد آمریکایی چه معنایی دارد؟
22 March 2018 | پنجشنبه، 2 فروردین 1397
نوبخت: مردم برای خرید ارز هول نزنند قیمت دلار باید زیر ۴۰۰۰ تومان باشد
نوبخت: مردم برای خرید ارز هول نزنند
در هیاهوی گرانی‌های دلار و تشکیل صف‌های طولانی در خیابان فردوسی برای خرید دلار سخنگوی دولت به مردم توصیه کرد که برای وارد شدن به بازار ارز هول نزنند.
24 بهمن 1396, 15:19 - شاخص / بازار
نوبخت:  به حساب مردم سرک نمی‌کشیم حذف میلیونی یارانه‌ها عملی نیست
نوبخت: به حساب مردم سرک نمی‌کشیم
سخنگوی دولت با بیان اینکه طرح حذف یارانه‌ها عملیاتی نیست، بیان داشت: چرا که بررسی حساب‌های مردم در دستور کار نیست.
8 بهمن 1396, 12:01 - شاخص
1 2 3