#فوری : اینترنت آزاد آمریکایی چه معنایی دارد؟
22 March 2018 | پنجشنبه، 2 فروردین 1397
ملکه انگلیس باز هم رکورد زد! لیست پیرترین رهبران جهان
ملکه انگلیس باز هم رکورد زد!
استعفای رابرت موگابه ۹۳ ساله از ریاست جمهوری زیمبابوه موجب شد تا ملکه ۹۱ ساله انگلیس پیرترین رئیس کشور جهان شود. پس از الیزابت دوم، رئیس‌جمهوری تونس
1 آذر 1396, 12:04 - جهان