#فوری : فرزند کروبی به ذوالنوری: پدرم سفر نرفته است
27 May 2018 | یکشنبه، 6 خرداد 1397
تاج الدین : وزارت نفت، مرجع تصمیم‌گیر درباره​ حادثه سانچی نیست تمهیدی برای حل بحران های فرامرزی اندیشیده نشده است
تاج الدین : وزارت نفت، مرجع تصمیم‌گیر درباره​ حادثه سانچی نیست
ناهید تاج الدین با اشاره به احضار سه وزیر کار و تعاون، خارجه و راه و شهرسازی برای پیگیری سانحه کشتی سانچی به مجلس گفت: بررسی این حادثه همزمان در سه
28 دی 1396, 10:13 - ایران
1 2 3