#فوری : شبکه ملی اطلاعات در واقع بستری برای انجام کارهای ایجابی است و نه اقدامات سلبی!
23 February 2018 | جمعه، 4 اسفند 1396
افشاگری بزرگ درباره سقوط ATR
افشاگری بزرگ درباره سقوط ATR
یک عضو کمیسیون عمران مجلس درباره سقوط هواپیمای آسمان پرده از مسائلی برداشته است که عدم توجه به آنها می تواند فجایع بزرگ تری را در صنعت هوایی کشور به
2 اسفند 1396, 19:49 - جامعه / حوادث
شایعه زنده ماندن چند نفر از مسافران در لحظه حادثه غیر ممکن است یکی از کوهنوردان اعزامی به محل لاشه هواپیما:
شایعه زنده ماندن چند نفر از مسافران در لحظه حادثه غیر ممکن است
یکی از کوهنوردان اعزام شده به محل حادثه پس از بازگشت از ارتفاعات در رابطه با شایعات طرح شده مبنی بر اینکه چند تن از مسافران در لحظه برخورد زنده مانده
2 اسفند 1396, 19:23 - جامعه / حوادث
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11