#فوری : هفت پرده از نمایش احمدی‌نژاد و یارانش در سال ۹۶
18 March 2018 | یکشنبه، 27 اسفند 1396
افزایش حجم چک‌های برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک بی‌اعتباری چک‌های برگشتی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند
افزایش حجم چک‌های برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک
در چند سال گذشته با کاهش نقدینگی مردم در بازار میزان مبادلات و انتقالات مالی توسط چک در کشور افزایش داشته که رشد قارچ‌گونه چک‌های برگشتی ثمره آن است.
11 آبان 1396, 09:26 - شاخص
آمار چک‌های برگشتی ماهانه منتشر می‌شود بانک مرکزی اعلام کرد؛
آمار چک‌های برگشتی ماهانه منتشر می‌شود
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آمار چک‌های برگشتی بصورت ماهانه منتشر می‌شود، اعلام کرد: آمار چک‌های مبادله ای مربوط به کل کشور از فروردین ماه امسال در
27 تیر 1396, 09:42 - شاخص
اصفهان صاحب مقام دوم چک‌های برگشتی سونامی چک‌های برگشتی در کمین اقتصاد کشور
اصفهان صاحب مقام دوم چک‌های برگشتی
در چند سال گذشته با کاهش نقدینگی مردم در بازار میزان مبادلات و انتقالات مالی توسط چک در کشور افزایش داشته که رشد قارچ‌گونه چک‌های برگشتی ثمره آن است.
16 خرداد 1396, 09:14 -