موسیقی در اصفهان یکه‌تاز بوده است و یکه‌تازان موسیقی اصفهان نام‌داران فرهنگ و هنر ایران هستند. اصفهان را با موسیقی‌اش هم می‌شناسند.