شیرین صمدی مجری برنامه سیمای خانواده بود. روز گذشته خبر ممنوع التصویری شیرین صمدی در رسانه ها منتشر شد. علت ممنوع التصویری شیرین صمدی، انتشار تیزر و عکس های این مجری زن صدا و سیما در نمایش خواب خیس ماهی عنوان شده است. تیزر نمایش خواب خیس ماهی را در ادامه ببینید: