اطفای حریق باغ رستوران در محدوده اشکاوند

یک باغ رستوران بعد از روستای راشنون از سمت اشکاوند دچار حریق گسترده.

اطفای حریق باغ رستوران در محدوده اشکاوند

به گفته روابط عمومی و سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان، امروز یک باغ رستوران بعد از روستای راشنون از سمت اشکاوند دچار حریق شده و خودروهای اطفای حریق از 4 ایستگاه 5 ، 23،  15 و 4 به سوی آن اعزام شدند.

سرآتشیار محمد شریعتی بیان داشت: این باغ رستوران کاملا طعمه آتش شده بود بنابراین یک رینگ اطفا دور آن ایجاد شدو با توجه به اعلام اولیه که از کپسول مایع در این باغ رستوران استفاده می شود همکاران نسبت به خارج کردن کپسول ها و جلوگیری از شعله و آتش به باغ های مجاور اقدام کردند .

 

او با بیان اینکه در ادامه از از سرایت شعله و آتش به اطراف باغ رستوران جلوگیری شد، گفت: تنها قسمتی از اجناس سوپر مارکتی که  در مجاور این باغ رستوران قرار داشت دچار سوختگی شد ولی خود مغازه سالم مانده است.

سرآتشیار شریعتی گفت: در ادامه با توجه به وسعت حریق، پاکسازیو شعله زنی انجام شد.

 

باغ 1

باغ 2

باغ 3

باغ 4

باغ 5

 

ارسال نظر