3 مصدوم در پی انفجار کپسول گاز

انفجار کپسول گاز مغازه مکانیکی در فریدون شهر سه مصدوم در پی داشت.

3 مصدوم در پی انفجار کپسول گاز

به گزارش فوریت های اورژانس استان اصفهان در تاریخ 22 خرداد ماه و در ساعت ۱۸ و ۱۶ دقیقه یک مورد انفجار کپسول گاز در مغازه مکانیکی واقع در فریدون شهر و در خیابان مهارت این شهرستان رخ داد.

در ادامه این گزارش آمده است که برای حادثه مذکور یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ اعزام شد. 

این حادثه ۳مصدوم  به دنبال داشت که یکی مرد ۳۶ ساله و ۲ کودک پسر ۹ و ۱۶ ساله بوده اند.

مصدومان به بیمارستان رسول اکرم فریدون شهر منتقل شدند.

 

ارسال نظر