یک نفر در زاینده رود غرق شد

روز گذشته گزارش یک حادثه غرق شدگی در رودخانه زاینده رود به فوریت های اورژانش 115 استان اصفهان اعلام شد.

یک نفر در زاینده رود غرق شد

 روز  گذشته در ساعت ۱۸:۳۰ گزارش حادثه غرق شدگی در رودخانه زاینده رود به فوریت های اورژانش 115 استان اصفهان اعلام شد.

این حادثه در روستای کم علیشاه لنجان رخداد که در ادامه اعزام یک واحد امدادی اورژانس 115 و فوتی مرد ۲۶ ساله را به همراه داشت.

ارسال نظر