دو نوروز کاملا متفاوت محمد مصدق در سال های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۳/ در یکی امیر و در دیگری اسیر!

محمد علی (همایون) کاتوزیان از ایران به عنوان «جامعۀ کوتاه مدت» یاد کرده و برخی تعبیر «کلنگی» و موقت را هم به کار می‌برند که به معنی انباشته نشدن تجربه ها و مدام تکرار تجربه های آزموده به جای طی یک مسیر است.

دو نوروز کاملا متفاوت  محمد مصدق در سال های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۳/ در یکی امیر و در دیگری اسیر!

به گزارش رویداد ایران و به نقل از خبرآنلاین، آنگونه که عصرایران روایت کرده، در نوروز ۱۴۰۳ خورشیدی در تونل زمان به ۷۰ سال پیش نقب زد. به نوروز ۱۳۳۳ خورشیدی که دوست داران دکتر محمد مصدق با این کارت پستال به جای تبریک عید این که نخست وزیر ملی در پی کودتایی در ۷ ماه قبل از آن ساقط شده و به حبس افتاده بود حسرت می خوردند و شعر متن گویاست:

محبوب ما که در غل و زنجیر دشمن است
انصاف دِه، چه موقع تبریک گفتن است

دو نوروز کاملا متفاوت محمد مصدق در سال های 1330 و 1333/ در یکی امیر و در دیگری اسیر!


و این در حالی است که تنها سه سال پیش از آن و در نوروز ۱۳۳۰ خورشیدی با آن کارت پستال دیگر تصویر دکتر مصدق را در کنار نخل‌ها و نمادهای پالایشگاه نفت آبادان قرار داده و این گونه تبریک می‌گفتند: حلول سال جدید را توأم با پیروزی ملت ایران صمیمانه شادباش می گوییم.

دو نوروز کاملا متفاوت محمد مصدق در سال های 1330 و 1333/ در یکی امیر و در دیگری اسیر!

بیهوده نیست که دکتر محمد علی (همایون) کاتوزیان از ایران به عنوان «جامعۀ کوتاه مدت» یاد کرده و برخی تعبیر «کلنگی» و موقت را هم به کار می‌برند که به معنی انباشته نشدن تجربه ها و مدام تکرار تجربه های آزموده به جای طی یک مسیر است.

در سیاست نامه هم در شرح نبرد عمرو بن لیث و اسماعیل سامانی آمده که در بلخ شکست خورد و اسیرِ امیر اسماعیل شد و شب وقتی در اسارتگاه خوراکی مختصر تهیه کرده بود و سگی آمد و گوشت آن را برد رو به نگهبان گفت:

«عبرت گیرید که من آن مَردَم که بامداد، مطبخِ مرا ۱۴۰۰ شتر می‌کشید و شبانگاه، سگی برداشته است و می‌برد: اصبحتُ امیراً و امسیتُ اسیراً.» -(‌صبح، امیر و شب اسیر).

مصدق اما در قفس و اسیر هم شیر بود و نه خود که برخورد با او مایۀ عبرت شد چرا که ساقط و اسیر کنندگان او بهای سنگینی پرداختند..../م.خ

۲۷۲۱۸

منبع: khabaronline-1887208

ارسال نظر